Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

‘Rất khác Trung Quốc cộng sản’: Chủ tịch bệnh viện Nhật Bản tán thưởng Shen Yun