Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Shen Yun đối diện với can nhiễu liên tục từ Bắc Kinh khi biểu diễn ở Nam Hàn