Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Shen Yun truyền cảm hứng cho khán giả ở Massachusetts: ‘Đây có phải là điều họ đã làm trước thời cộng sản?’