Số ca nhiễm Omicron hàng ngày tại Hoa Kỳ vượt Delta, số ca nhập viện thấp hơn