Sự thật là hồi đáp đầy yêu thương nhất đối với những người chuyển giới