CẢM NHẬN CỦA KHÁN GIẢ

Khán giả tại Milwaukee: Shen Yun là một trải nghiệm văn hóa tuyệt diệu
Nữ ca sĩ người Ý mô tả Shen Yun ‘đạt đến độ hoàn mỹ gần như thoát tục’
‘Thế giới cần chứng kiến điều này,’ vị dân biểu bày tỏ sau khi tham dự Shen Yun

Khám phá Tây Du Ký

Phật Pháp hồng truyền: Câu chuyện về Đường Thái Tông và Đường Tam Tạng
Thiên cổ kỳ thư Tây Du Ký
Từ truyện ‘Tây Du Ký’ thấy được mối quan hệ giữa nghiệp lực và ôn dịch 
Tây Du Ký

Nổi bật

Những bông hoa mai nở trong tuyết, kiên cường chẳng sợ gió sương
Tại sao ca khúc ‘Hoa Mai’ lại khiến lòng người rơi lệ?
Khi gặp đại nạn, Thần sẽ dùng phương thức nào để trừ họa cứu người?
Khôi phục đức tin qua chương trình Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun
Thiên cổ anh hùng Tần Thủy Hoàng (P5): Tôn kính Trời đất – Tín ngưỡng Thần
Người tàn tật thiện lương cảm động đến Thần, khỏi được tàn tật
Gieo thiện nhân đắc thiện quả, cổ nhân chính trực thiện lương được tăng phúc thọ
Nhân đức là gia phong tốt nhất của mọi gia đình