CẢM NHẬN CỦA KHÁN GIẢ

Khán giả tại Milwaukee: Shen Yun là một trải nghiệm văn hóa tuyệt diệu
Nữ ca sĩ người Ý mô tả Shen Yun ‘đạt đến độ hoàn mỹ gần như thoát tục’
‘Thế giới cần chứng kiến điều này,’ vị dân biểu bày tỏ sau khi tham dự Shen Yun

Câu chuyện về Võ Tòng

Võ Tòng đả hổ
Thủy Hử truyện

Nhạc cụ Shen Yun

14-09-2022
07-07-2022