Tam Tự Kinh – Đọc sách luận bút (P.39): Lưu Yến thiên tư thông minh, Phạm Trọng Yêm chăm chỉ học tập