Tết Trung Nguyên ‘Rằm tháng 7’ có phải là ngày lễ dân gian đáng sợ hay không?