Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất, tại sao vẫn bị ném đá đến chết? | ETV Podcast

Mục Kiền Liên với năng lực thần thông đệ nhất, có thể lên trên trời, xuống lòng đất, nhưng lại bị người ném đá đến chết.

Chúng tỳ kheo không thể hiểu nổi: Vì sao một đệ tử của Phật mạnh mẽ hoằng dương Phật Pháp và sở hữu thần thông vĩ đại, lại có thể chết một cách thảm thương như vậy? Tại sao ông không có được sự che chở của Phật Thích Ca?

Xem bài viết tại đây: https://www.epochtimesviet.com/muc-ki...