Thẩm phán liên bang ra lệnh cấm tạm thời đối với nhóm tham gia sản xuất phim ‘2000 kẻ buôn lậu’