Xem thêm Phần 1, Phần 2, Phần 3.

Sau khi Nữ Oa luyện đá vá trời, ra sức cứu vạn vật thoát khỏi thảm họa, vòng quay khổng lồ của thời gian và không gian trong vũ trụ tiếp tục lăn bánh.

Quá trình hình thành và phát triển của vũ trụ thực sự quá dài, lịch sử của nhân loại cũng theo đó mà trở nên lâu đời. Theo dòng thời gian dài đằng đẵng, rất nhiều tư liệu đã thất lạc. Ngày nay, chúng ta chỉ có thể chắp ghép những tư liệu ít ỏi còn sót lại và tìm ra một số manh mối.

Theo ghi chép, sau nhiều lần tái tạo vũ trụ, lịch sử của nhân loại đã tiến nhập vào thời đại “Tam Hoàng”.

Vào thời kỳ này, Thiên thượng đã phái nhiều vị Thần chuyển sinh thành các vị Thánh nhân và khai sáng nền văn minh dưới nhân gian. Những Thánh nhân này là Sứ giả của Thần, họ sinh sống ở thế gian dưới hình tượng nửa Thần nửa nhân. Họ dựa theo chỉ thị và sứ mệnh được Thiên Thần giao phó, thông qua những thần thông quảng đại được Thiên Thần ban tặng, để truyền thụ cho nhân loại những văn hóa và kỹ năng sống khác nhau. Để rồi từ đó, khai sáng ra nền “văn hóa Thần truyền” huy hoàng sáng lạn tại Trung Hoa Cổ Quốc.

Vậy “Tam Hoàng” là gì?

Khi nhắc đến “Tam Hoàng”, các học giả đời sau có những ý kiến khác nhau. Có người nói Tam Hoàng là ba vị Thần “Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Thái Hoàng”. Lại có người nói, “Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng” không phải để chỉ ba vị Thần, mà là chỉ ba thời kỳ dài đằng đẵng khác nhau. Ngoài ra mỗi thời kỳ lại phân thành “Sơ Tam Hoàng, Trung Tam Hoàng, Hậu Tam Hoàng”, nên sẽ có tổng cộng “Cửu Hoàng”. Hơn nữa, trong mỗi thời lại có nhiều Thần nhân cai quản khác nhau.

Trong khúc ca “Thiên Địa Nhân Tam Hoàng Lịch Ca” hát rằng:

“Ngoại sử tiên tòng bàn cổ thị, canh hữu tam hoàng thiên đích nhân.

Thiên hoàng nhất vạn bát thiên tuế, đích hoàng nhất vạn bát thiên xuân.

Duy hữu nhân hoàng biệt trường cửu, tứ vạn nhất thiên lục bách thần.

Tổng toán tam hoàng lịch niên sổ, bát vạn nhất thiên lục bách tuần.”

Đại khái là, thời kỳ Thiên Hoàng kéo dài khoảng 18,000 năm, thời kỳ Địa Hoàng khoảng 18,000 năm, riêng thời kỳ Nhân Hoàng tồn tại lâu nhất, khoảng 41,600 năm. Như thế, quãng thời gian của Tam Hoàng là hơn 80,000 năm.

Thần thoại thời Thượng cổ (P.4): Thời kỳ Tam Hoàng xa xưa
Địa Hoàng định ra nhật nguyệt tinh thần. Bức “Khai tịch diễn dịch” thời nhà Minh. (Ảnh: Tài sản công)
Thần thoại thời Thượng cổ (P.4): Thời kỳ Tam Hoàng xa xưa
Thiên Hoàng định ra Can chi giáp tử. Bức “Khai tịch diễn dịch” thời nhà Minh. (Ảnh: Tài sản công)

Tuy nhiên, theo các tài liệu lịch sử khác nhau, kể từ khi Bàn Cổ khai thiên tịch địa cho đến cuối thời Xuân Thu của nhà Chu, đã trải qua tất cả 276 vạn năm.

Dù thế nào đi nữa, chúng ta có thể đại khái biết rằng, thời kỳ Tam Hoàng là rất rất dài và vượt xa sức tưởng tượng của con người.

Trong thời kỳ dài đằng đẵng này, có rất nhiều Thần nhân đã cai quản trị vị thế giới của chúng ta. Trong đó có Cự Linh Thị, Cú Cường Thị, Tiếu Minh Thị, Trác Quang Thị, Câu Trận Thị, Lê Linh Thị, Vân Dương Thị, Không Tang Thị, Thần Dân Thị, Hỗn Độn Thị, Cát Di Thị, Cát Thiên Thị, v.v. Số các vị Thần nhân nhiều đến mức khó có thể ghi chép hết chính xác tên của họ.

Thần nhân giáng thế

Trong cuốn “Khai Tịch Diễn Nghĩa” ghi rằng: “Thiên Hoàng Thị thiên linh đạm bạc, vô vi nhi trì bình, bất ngôn nhi tục hóa. Địa Hoàng Thị tự định nhật nguyệt tinh thần chi hậu, vạn dân an thái.”

Tạm dịch: Thiên Hoàng Thị, hiệu là Thiên Linh, tính tình đạm bạc, vô vi mà bình trị thiên hạ, không mở miệng mà giáo hóa thế tục. Địa Hoàng Thị sau khi định ra nhật nguyệt và các chòm sao, thì Quốc thái dân an.

Vào thời đó, mỗi vị Thần nhân bảo vệ thế giới của chúng ta đều có thần thông quảng đại, tính tình nhân từ, đức độ. Họ nghiêm khắc yêu cầu bản thân và tự lấy mình làm tấm gương cho người khác học hỏi, vô vi mà bình trị thiên hạ, nên nhân dân bách tính đều tự nhiên rất thành thật, bao dung nhân hậu. Xã hội thời bấy giờ không cần đến pháp luật, vì con người thuần phác thiện lương nên cũng không xuất hiện thảm họa thiên tai nào. Dưới sự dẫn dắt và ưu ái của Thần nhân, người dân được tắm mình trong thế giới thuần tịnh tường hòa và luôn cảm thấy hạnh phúc ấm yên.


Sơn Hải Thanh thực hiện
Vương Du Duyệt biên tập
Minh Phương biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn