Thành Cát Tư Hãn (P.11): Thương đội Mông Cổ gặp nạn – Tây chinh Hoa Lạt Tử Mô