Thành Cát Tư Hãn (P.10): Chiếm lĩnh Trung Đô – Giành được một nửa giang sơn nước Kim