Thành Cát Tư Hãn (P.5): Xưng hùng trên thảo nguyên