Thị trưởng El Paso tuyên bố tình trạng khẩn cấp trước làn sóng người nhập cư bất hợp pháp