Thống đốc Massachusetts đưa người nhập cư bất hợp pháp từ đảo Martha’s Vineyard đến căn cứ quân sự