Thống đốc Newsom ký sắc lệnh quản lý ngành công nghiệp mã kim ở California