Thủ tướng Vương quốc Anh Liz Truss từ chức chỉ sau 6 tuần tại vị