Tin Việt Nam ngày 4/9: Nhật và Đức viện trợ thêm vaccine, Saigon Co.op dùng xe buýt giao hàng, shipper Hà Nội được hoạt động trong ‘vùng đỏ’