Tổng giám đốc Meatly: Hãy thay ‘thịt lỗi thời’ bằng ‘thịt’ nuôi cấy trong phòng thí nghiệm cho thú cưng ở Anh