‘Cuộc cách mạng của các bậc cha mẹ’ lan rộng khắp đất nước khi Ngày Bầu Cử đến gần