Trong khi lạm phát đang ám ảnh nền kinh tế toàn cầu, thì Trung Quốc lại đối mặt với giảm phát

Lãnh đạo ĐCSTQ cho biết: “Một số người gặp khó khăn trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong quá trình tìm kiếm việc làm.”