Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Trưởng khoa trường Cao đẳng chia sẻ: Shen Yun ‘đã khiến tôi rơi lệ’