TT Biden giành chiến thắng cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ ở Michigan

Chiến thắng của Tổng thống Biden bị lu mờ bởi một chiến dịch tẩy chay do những người biểu tình yêu cầu ngừng bắn ở Gaza tổ chức.