Sau khi nhận được một khoản tài trợ 10 tỷ USD từ Đạo luật Giảm Lạm phát, chính phủ Tổng thống (TT) Biden đang nối lại một khoản tín thuế cho các nhà sản xuất tấm quang năng, tua bin phong năng, pin nhiên liệu, và các thiết bị năng lượng bền vững khác.

Bộ Ngân khố, Bộ Năng lượng, và Sở Thuế vụ (IRS) đã công bố thông tin về Đạo luật Giảm Lạm phát nhằm khuyến khích đầu tư vào các khu vực khó khăn và các cộng đồng khai thác than bị ảnh hưởng nặng nề.

Thông báo đầu tiên được công bố trong một thông cáo báo chí từ Bộ Ngân khố đã mở rộng Tín Thuế Dự án Năng lượng Tiên tiến Đủ điều kiện.

Chương trình này khuyến khích sản xuất và tái chế các sản phẩm năng lượng sạch, khử carbon công nghiệp, và xử lý, tinh chế, và tái chế các vật liệu thiết yếu. Thông báo này liệt kê một loạt các dự án đủ điều kiện ghi danh một khoản tín thuế đầu tư lên tới 30%, bao gồm sản xuất pin nhiên liệu, thiết bị thu hồi carbon, và các cơ sở quan trọng chế biến khoáng sản.

Chương trình Tín thuế Dự án Năng lượng Tiên tiến Đủ điều kiện đã nhận được 10 tỷ USD tài trợ mới theo Đạo luật Giảm Lạm phát. Quốc hội quy định trong Đạo luật Giảm Lạm phát rằng ít nhất 1.6 tỷ USD trong vòng tài trợ 4 tỷ USD đầu tiên, được dành riêng cho các sáng kiến ​​​​tại các khu vực có mỏ than hoặc các cơ sở nhiệt điện than bị đóng cửa.

Đạo luật Phục hồi và Tái đầu tư của Mỹ năm 2009, cung cấp 2.3 tỷ USD tài trợ vào thời điểm đó, lần đầu tiên đã bao gồm việc tạo ra Tín thuế Dự án Năng lượng Tiên tiến Đủ điều kiện. Chương trình này đã nhanh chóng cạn tiền và các nỗ lực tái cấp tiền đã bị chặn lại tại Quốc hội cho đến khi cuối cùng được đưa vào gói chi tiêu về khí hậu lớn của Đảng Dân Chủ từ năm trước trị giá 370 tỷ USD.

Ngoài ra, Bộ Ngân khố đã thông báo rằng họ đang thiết lập một chương trình cung cấp tới 20% tín thuế thưởng bổ sung cho các dự án phong năng và quang năng nằm ở các khu dân cư có thu nhập thấp, có khả năng nâng tổng giá trị ưu đãi lên tới 50% chi phí của dự án.

Theo công bố của Bộ Ngân khố, thông báo thứ hai đã phác thảo chương trình Tín Thuế Thưởng cho Cộng đồng có Thu nhập Thấp. Sáng kiến ​​này, vốn là một phần của Đạo luật Giảm Lạm phát, sẽ tăng tín thuế đầu tư thêm tới 20% cho các dự án phong năng và quang năng ở các cộng đồng có thu nhập thấp.

Đối với các dự án phong năng và quang năng có công suất tối đa dưới 5 megawatt, công suất 1.8 gigawatt sẽ được cung cấp ở nhiều khu vực được trợ giúp, bao gồm các cộng đồng có thu nhập thấp, vùng đất của bộ lạc, và các tòa nhà dân cư được liên bang trợ cấp thông qua chương trình Tín thuế Thưởng cho Cộng đồng có Thu nhập Thấp năm 2023.

Savannah Hulsey Pointer
BTV Epoch Times Tiếng Anh
Cô Savannah Pointer là phóng viên chính trị của The Epoch Times.

Vân Du biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn