Úc và Fiji ký Thỏa thuận an ninh mới để đối phó với ‘thách thức’ ở Thái Bình Dương