Việc nâng giới hạn nợ của Hoa Kỳ đã được TT Biden ký Dự luật, cho phép Quốc hội nhanh chóng thông qua