Việt Nam ngày 12/1: Tổng hơn 28,000 ca nhiễm mới, thêm Long An, Đà Nẵng có Omicron, F0 nặng ở Hà Nội tiếp tục tăng