Vua Charles Đệ tam chính thức được tấn phong trong buổi lễ đăng quang được phát sóng trên truyền hình