98% cử tri Mỹ cho biết nền kinh tế sẽ là vấn đề quan trọng đối với họ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ