Bầu cử thống đốc Oregon: Ứng cử viên Đảng Dân Chủ tuyên bố chiến thắng, ứng cử viên Đảng Cộng Hòa chưa nhượng bộ