Chuyên gia: Thêm các mối đe dọa an ninh quốc gia xuất phát từ phe cực đoan cánh tả nội địa