Các chuyên gia: Thị trường địa ốc lớn nhất thế giới trên bờ vực sụp đổ