Các nhà đầu tư phương Tây nên từ bỏ suy nghĩ viển vông về Trung Quốc