‘Rời khỏi California: Chuyện chưa kể’ khám phá lý do đằng sau cuộc di cư hàng loạt của tiểu bang này