California thông qua quy định cấm xe tải chạy bằng động cơ diesel từ năm 2036