Cậu bé cầu xin Chúa hãy lấy đi sinh mệnh của mình, nhận hồi đáp lớn lao ngay tức thì