Cơ quan an toàn giao thông liên bang: Xe điện bốc cháy sau bão ‘không phải là một trường hợp cá biệt’