Cựu chuyên gia phân tích của CIA nói về Ukraine: Cần tránh ‘lựa chọn giữa sỉ nhục và chiến tranh hạt nhân’