Đệ nhất phu nhân Jill Biden đóng vai trò trung tâm trong nỗ lực gây quỹ năm 2024