OPEC+ cắt giảm sản lượng là cơ hội cho Canada, Hoa Kỳ nhìn lại các chính sách năng lượng