Gừng giúp làm ấm cơ thể nhưng một số người nên tránh