Hoa Kỳ công bố gói viện trợ an ninh mới trị giá 400 triệu USD cho Ukraine