Với việc các cơ quan lập pháp tiểu bang bước vào phiên họp thứ ba kể từ khi đại dịch năm 2020 bơm hàng ngàn tỷ USD ngân sách phục hồi và hỗ trợ kích thích kinh tế của liên bang vào kho bạc của các chính quyền tiểu bang và địa phương, cải cách thuế đối với nhiều loại thuế là một trong những ưu tiên hàng đầu của các nhà lập pháp vào năm 2023.

Trong các phiên họp năm 2022, Tổ chức Thuế (Tax Foundation) có trụ sở tại Hoa Thịnh Đốn báo cáo rằng có ít nhất 38 tiểu bang đã thông qua “những thay đổi đáng chú ý về thuế”, với hầu hết các thay đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01, bao gồm cả việc cắt giảm thuế suất thuế thu nhập cá nhân ở 11 tiểu bang và cơ cấu thuế thu nhập cố định đang được thực hiện ở ba tiểu bang Arizona, Idaho, và Mississippi vào ngày đầu năm mới.

Dưới đây là tổng hợp “những thay đổi đáng chú ý về thuế” có hiệu lực từ ngày 01/01 do các nhà phân tích tại Tổ chức Thuế, Hội đồng Thuế Tiểu bang (COST), và Viện Chính sách Thuế và Kinh tế (ITEP) cung cấp:

* ARIZONA: Một mức thuế suất cố định 2.5% dành cho thuế thu nhập cá nhân sẽ thay thế cấu trúc thuế thu nhập theo bậc hoặc lũy tiến của Arizona. Tiểu bang có thuế suất cao nhất là 4.5%.

* IDAHO: Theo Dự luật Hạ viện số 1 năm 2022, Idaho sẽ chuyển sang mức thuế thu nhập cá nhân cố định là 5.8%, thay thế cơ cấu thuế lũy tiến với mức đánh giá cao nhất là 6%, hôm 03/01.

* INDIANA: Theo Dự luật Hạ viện số 1002 năm 2022, thuế suất thuế thu nhập cá nhân cố định của Indiana sẽ giảm từ 3.23 xuống 3.15% cho đến năm 2024. Sau đó, thuế suất thuế thu nhập cá nhân sẽ giảm dần xuống 2.9% vào năm 2029, tùy thuộc vào doanh thu của tiểu bang.

* IOWA: Hôm 01/01, chín mức thuế thu nhập cá nhân của Iowa sẽ được hợp nhất thành bốn mức, với mức cao nhất giảm từ 8.53 xuống 6%. Tiểu bang sẽ áp dụng mức thuế thu nhập cố định 3.9% vào năm 2026.

Cũng bắt đầu từ năm 2023, Iowa sẽ miễn thuế thu nhập hưu trí, một số khoản thu nhập cho thuê trang trại, tã lót, và các sản phẩm kinh nguyệt. Tiểu bang sẽ loại bỏ dần thuế thừa kế vào năm 2025, với khoản thuế này cũng sẽ được cắt giảm dần bắt đầu từ năm 2023.

Mặt khác, người dân Iowa sẽ không còn có thể yêu cầu khoản khấu trừ của tiểu bang đối với thuế thu nhập và tài sản liên bang.

* KENTUCKY: Theo Dự luật Hạ viện số 8 năm 2022, thuế thu nhập của Kentucky sẽ giảm và một số loại thuế bán hàng sẽ tăng vào ngày 01/01.

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân cố định của tiểu bang sẽ giảm từ 5 xuống 4.5% vào năm 2023 và xuống 4% vào năm 2024. Tùy thuộc vào doanh thu của tiểu bang, các nhà lập pháp của tiểu bang có kế hoạch thực hiện dần dần cắt giảm hơn nữa cho đến khi thuế thu nhập cá nhân được loại bỏ.

Ảnh hưởng của việc cắt giảm thuế thu nhập sẽ được bù trừ bằng việc áp thuế bán hàng mới hoặc tăng thuế bán hàng đối với một loạt dịch vụ, chẳng hạn như thuế 6% đối với các dịch vụ xe limousine, cho thuê xe hơi, đi chung xe, chia sẻ xe hơi, và dịch vụ taxi. Một mức thuế 1% tạm thời đối với phòng ở hiện sẽ áp dụng cho các khu cắm trại và bãi đỗ xe dã ngoại (Recreational Vehicle, RV).

Kentucky cũng sẽ áp dụng một mức thuế tiêu thụ đặc biệt mới trị giá 3 xu mỗi kilowatt giờ đối với năng lượng xe điện được phân phối trong tiểu bang, thông qua một đại lý cung cấp năng lượng cho xe điện hoặc các trạm sạc điện nằm trên đất tiểu bang.

* MISSISSIPPI: Theo Dự luật Hạ viện số 531 năm 2022, Mississippi sẽ áp dụng thuế thu nhập cá nhân cố định bắt đầu từ 01/01. Thuế 4% của tiểu bang đối với thu nhập từ 5,000 đến 10,000 USD sẽ bị loại bỏ và thuế 5% đối với thu nhập trên 10,000 USD sẽ được áp dụng.

Theo dự luật này, thuế suất cố định 5% sẽ giảm xuống còn 4.7% vào năm 2024, 4.4% vào năm 2025, và 4% vào năm 2026.

Nhưng hãy khoan: Thống đốc Đảng Cộng Hòa Tate Reeves và Chủ tịch Hạ viện Philip Gunn (Cộng Hòa-Clinton) sẽ dẫn đầu các nỗ lực khác nhau nhằm loại bỏ hoàn toàn thuế thu nhập cá nhân của tiểu bang vào năm 2023.

* MISSOURI: Theo Dự luật Thượng viện số 3 năm 2022, thuế suất thuế thu nhập cá nhân cao nhất của Missouri sẽ giảm từ 5.3 xuống 4.95% và số tiền thu nhập được miễn thuế thu nhập sẽ tăng từ 100 USD lên 1,000 USD. Dự luật này kêu gọi giảm dần mức thuế áp dụng cho thu nhập cao nhất xuống còn 4.5%.

Cũng trong ngày 01/01, Missouri sẽ trở thành tiểu bang cuối cùng đánh thuế bán hàng của tiểu bang và địa phương đối với các giao dịch từ xa hoặc trực tuyến theo dự luật năm 2021.

* NEBRASKA: Theo các dự luật năm 2021 và 2022, Nebraska sẽ giảm mức thuế thu nhập cá nhân cao nhất từ ​​6.84 xuống 6.64% và mức thuế doanh nghiệp cao nhất từ ​​7.5 xuống 7.25%. Tiểu bang sẽ giảm mức thuế thu nhập doanh nghiệp cao nhất xuống còn 5.84% vào năm 2027.

Cũng bắt đầu từ năm 2023, những người thụ hưởng có thể khấu trừ 60% phúc lợi An sinh Xã hội, tăng từ mức 40% của năm 2022, và các khoản miễn thuế đối với thu nhập hưu trí và lương hưu quân đội sẽ được tăng lên.

Chủ sở hữu bất động sản cũng sẽ được miễn một số khoản vào năm 2023 theo Đạo luật Ưu đãi Thuế Bất động sản Nebraska năm 2022, trong đó dành 660.7 triệu USD cho các khoản tín thuế thu nhập sẽ bù đắp một phần thuế bất động sản cho học khu và đại học cộng đồng.

* NEW HAMPSHIRE: Theo Dự luật Hạ viện số 2 năm 2022, New Hampshire sẽ bắt đầu giảm dần thuế thu nhập đối với thu nhập lãi và cổ tức, giảm thuế từ 5% xuống 4% ngày 01/01. Tỷ lệ này sẽ giảm 1% cho đến khi thuế không còn nữa vào năm 2027.

Dưới Dự luật Hạ viện số 1221 năm 2022, thuế thu nhập doanh nghiệp của tiểu bang, hay ‘Thuế Lợi nhuận Kinh doanh’, sẽ giảm từ 7.6 xuống 7.5 % kể từ ngày 01/01.

* NEW YORK: Theo Dự luật Thượng viện số 8009 năm 2022, New York sẽ đẩy nhanh việc giảm thuế thu nhập cá nhân tiểu bang áp dụng cho “người có thu nhập trung bình” được thông qua lần đầu tiên vào năm 2016.

Kể từ ngày 01/01, thuế suất áp dụng cho thu nhập từ 13,900 USD đến 80,650 USD đối với người khai thuế đơn lẻ và từ từ 27,900 USD đến 161,550 USD đối với người khai thuế chung, sẽ là 5.5%, giảm từ mức 5.85%. Thuế suất đối với thu nhập từ 80,650 USD đến 215,400 USD đối với người khai thuế đơn lẻ và từ 161,500 USD đến 323,200 USD đối với người khai thuế chung sẽ giảm từ 6.25% xuống còn 6%.

Cũng bắt đầu từ ngày 01/01, New York sẽ tiếp tục đánh thuế xăng. Thuế nhiên liệu động cơ 16 xu cho mỗi gallon của tiểu bang đã bị đình chỉ kể từ ngày 01/06/2022.

* NORTH CAROLINA: Theo Dự luật Thượng viện số 105 năm 2021, thuế suất cố định đối với thuế thu nhập cá nhân của North Carolina sẽ giảm từ 4.99 xuống 4.75% ngày 01/01.

Tỷ lệ này sẽ tiếp tục giảm 3.99% vào năm 2027, với thuế suất thu nhập doanh nghiệp 6.9% hiện tại của North Carolina sẽ biến mất hoàn toàn vào năm 2030.

Cũng bắt đầu từ năm 2023, thuế nhượng quyền thương mại của tiểu bang sẽ là một loại thuế giá trị ròng đơn giản thay vì ba mức thuế suất thuế nhượng quyền thương mại khác nhau được áp dụng trước đó.

* ALABAMA: Theo Dự luật Hạ viện số 162 năm 2022, kể từ ngày 01/01, Alabama sẽ miễn thuế thu nhập đối với 6,000 USD đầu tiên trong tiền hưu trí và lương hưu quân đội cho những người từ 65 tuổi trở lên.

Trong năm 2022, các nhà lập pháp tiểu bang cũng đã sửa đổi “thuế đặc quyền kinh doanh” của Alabama, giảm khoản thanh toán tối thiểu từ 100 USD xuống còn 50 USD một năm.

* DELAWARE: Theo Dự luật Thượng viện số 188 năm 2022, kể từ ngày 01/01, Delaware sẽ tăng miễn thuế đối với thu nhập hưu trí và lương hưu quân đội từ 2,000 USD lên mức 12,500 USD cho những người từ 60 tuổi trở lên.

* RHODE ISLAND: Theo Dự luật Hạ viện số 7123 năm 2022, kể từ ngày 01/01, Rhode Island sẽ tăng cường miễn thuế đối với thu nhập hưu trí và lương hưu quân đội từ 15,000 USD lên 20,000 USD.

* ILLINOIS: Theo Dự luật Thượng viện số 157, kể từ ngày 01/01, Tín thuế Trẻ em của Illinois sẽ tăng từ 18 lên mức 20% trong Tín thuế Thu nhập Kiếm được (EITC) của liên bang.

Mặt khác, việc điều chỉnh lạm phát thuế xăng dầu của tiểu bang sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01 sau sáu tháng đóng băng. Mức thuế 42.3 xu của tiểu bang đối với một gallon xăng sẽ tăng thêm 3.1 xu. Một đợt điều chỉnh lạm phát khác sẽ được thực hiện vào tháng Bảy.

* ARKANSAS: Theo Dự luật Hạ viện số 1002 năm 2022, việc giảm thuế suất thuế thu nhập cá nhân và doanh nghiệp sẽ được đẩy nhanh. Kể từ ngày 01/01, thuế suất cao nhất đối với thu nhập cá nhân sẽ giảm từ 5.5 xuống 4.9% và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của tiểu bang sẽ giảm từ 5.9 xuống 5.3%.

* PENNSYLVANIA: Theo Dự luật Hạ viện số 1342 năm 2022, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của Pennsylvania sẽ giảm từ 9.99% xuống 8.99% vào ngày 01/01. Thuế suất doanh nghiệp sẽ giảm một nửa cho đến khi đạt 4.99% vào năm 2031.

* OKLAHOMA: Theo Dự luật Hạ viện số 3418 năm 2022 được ban hành hồi tháng Năm năm 2022, Oklahoma sẽ trở thành tiểu bang đầu tiên thực hiện khoản trợ cấp khấu hao 100% vĩnh viễn cho các khoản đầu tư vào máy móc và thiết bị bắt đầu từ ngày 01/01.

Tiểu bang cũng sẽ yêu cầu đánh thuế doanh thu địa phương đối với doanh số bán lẻ tài sản cá nhân hữu hình vào năm 2023.

* VIRGINIA: Theo một số dự luật năm 2022, Virginia sẽ miễn thuế bán hàng 1.5% cho các mặt hàng bách hóa và vệ sinh thiết yếu, bao gồm cả các sản phẩm dùng cho kinh nguyệt, bắt đầu từ ngày 01/01.

Ngoài ra, những người hưởng hưu trí quân đội từ 55 tuổi trở lên sẽ đủ điều kiện để khấu trừ tối đa 20,000 USD tiền trợ cấp quân sự khỏi thu nhập chịu thuế vào năm 2023, tăng từ mức 10,000 USD. Khoản miễn trừ đó sẽ tăng lên 30,000 USD vào năm 2024 và 40,000 USD vào năm 2025.

* KANSAS: Theo Dự luật Hạ viện số 2106 năm 2022, Kansas sẽ bắt đầu giảm dần mức thuế bán hàng 6.5% đối với hàng bách hóa xuống còn 4% vào ngày 01/01. Thuế bán hàng đối với hàng bách hóa sẽ giảm xuống 2% vào năm 2024 trước khi về 0 vào năm 2025.

* COLORADO: Theo Dự luật Hạ viện số 22-1055 năm 2022, Colorado sẽ miễn thuế bán hàng cho tã lót và các sản phẩm kinh nguyệt.

* ALASKA: Luật được thông qua vào năm 2017 liên quan đến thuế sản xuất của Alaska — hoặc thuế tài nguyên — đối với hoạt động khai thác dầu và khí đốt tự nhiên sẽ có hiệu lực vào năm 2023. Các mỏ dầu/khí đốt tự nhiên hoạt động trước năm 2017 không còn có thể yêu cầu giảm tổng giá trị từ 20 đến 30% .

* CALIFORNIA: Các nhà bán lẻ cần sa sẽ chịu trách nhiệm thu và nộp thuế bán hàng thay vì các nhà phân phối bắt đầu từ ngày 01/01.

* CONNECTICUT: Theo Dự luật Hạ viện số 6688, thuế dặm đường của Connecticut dành cho xe tải thương mại sẽ dựa trên trọng lượng, với mức thuế dao động từ 2.5 đến 17.5 xu cho mỗi dặm di chuyển trong tiểu bang.

Cũng trong ngày 01/01, đợt miễn thuế xăng dầu của Connecticut sẽ hết hạn và mức thuế 25 xu cho mỗi gallon sẽ được áp dụng và giảm dần ở mức 5 xu một tháng cho đến hết tháng Năm.

* GEORGIA: Theo Dự luật Hạ viện số 593 năm 2022, khoản khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của Georgia sẽ tăng từ 4,600 USD lên 5,400 USD đối với những người khai thuế đơn lẻ và từ 6,000 USD lên 7,100 USD đối với những người khai thuế chung.

* MARYLAND: Theo Dự luật Thượng viện số 496 năm 2022, khoản hoàn trả EITC của Maryland sẽ trở lại mức 28% sau khi tiểu bang tạm thời tăng mức này lên 45% vào năm 2020.

* MICHIGAN: Ngày 01/01, thuế xăng của Michigan sẽ tăng thêm 1.4 xu mỗi gallon theo luật điều chỉnh lạm phát tự động của tiểu bang, quy định mức tăng thuế bán xăng ở mức 5%, hoặc tỷ lệ lạm phát hàng năm, tùy theo mức nào thấp hơn.

* MASSACHUSETTS: Với việc thông qua Vấn đề 1 của Massachusetts hồi tháng Mười Một, những người có thu nhập ở Massachusetts sẽ thấy thuế suất thuế thu nhập tăng kể từ ngày 01/01.

Khi phê chuẩn Vấn đề 1, các cử tri đã đồng ý sửa đổi Hiến Pháp của Massachusetts để bổ sung mức thuế phụ 4% vào mức thuế thu nhập cá nhân 5% của tiểu bang đối với thu nhập hàng năm trên 1 triệu USD.

Dự luật này loại bỏ thuế thu nhập cá nhân cố định của tiểu bang được áp dụng từ năm 1917.

* NEW JERSEY: Kể từ ngày 01/01, thuế bán cần sa giải trí của New Jersey sẽ tăng từ 1.10 USD lên 1.52 USD một ounce.

John Haughey
BTV Epoch Times Tiếng Anh
Ông John Haughey là một ký giả làm việc từ năm 1978 với kiến thức chuyên sâu về chính phủ địa phương, cơ quan lập pháp tiểu bang, cũng như tăng trưởng và phát triển. Tốt nghiệp Đại học Wyoming, ông là một cựu chiến binh Hải quân đã chiến đấu với hỏa hoạn trên biển trong ba lần được điều động trên tàu USS Constellation. Ông là phóng viên của các tờ nhật báo ở California, Hoa Thịnh Đốn, Wyoming, New York, và Florida; và là một tác gia cho các ấn phẩm kinh doanh thương mại có trụ sở tại Manhattan.

Nhật Thăng biên dịch

Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn