‘Hoàn toàn vô tội’: Ông Trump tiết lộ bức thư mà ông nói sẽ loại bỏ vụ kiện của Biện lý Quận Manhattan