Hồng Kông: Nhà hoạt động Châu Đình chia sẻ trải nghiệm trong tù

Cô Châu chia sẻ rằng mối đe dọa lớn nhất mà cô cảm nhận được ở trong tù đến từ cảnh sát của lực lượng An ninh Quốc gia, những người cứ ba tháng lại đề nghị cô ký biên bản một lần.