Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Khán giả Hoa Thịnh Đốn: Shen Yun thể hiện vẻ đẹp Trung Hoa, và cách ‘chủ nghĩa cộng sản làm nó biến mất’