Lý do phong trào ‘rời California’ đang phát triển nhanh chóng