Mê mờ trong cõi hồng trần | Sức khỏe

Mỗi người đều có một điểm mù trong ý nghĩ, mà bản thân không thể thoát ra, người khác cũng không thể tiến vào, bản thân phải tự xoay ý đổi niệm thì mới có bước ngoặt. Một số người lại giống như con nhím, xù những chiếc gai nhọn, làm tổn thương chính mình, cũng tổn thương người khác.
Mê mờ trên cõi hồng trần, ai mới có thể thoát khỏi những ý nghĩ nhiễu loạn đây?
Kính mời quý khán thính giả đọc toàn bộ bài viết tại đây: